BLOG

14 August 18
เครื่อง Extend Tech (รีดขยาย) เทคโนโลยีแบบใหม่

เครื่อง Extend Tech (รีดขยาย) แบบใหม่นี้จะไม่ใช้ไฟเป่า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากเยอรมัน ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องทั่วไปที่ใช้เป่าด้วยความร้อนในการรีด โดยเครื่องตัวนี้จะมีกำลังอัดที่สูงกว่า ฉะนั้นเนื้ออลูมิเนียมจะมีโมเลกุลที่หนาแน่นกว่าเครื่อง Extend Tech ที่ใช้ความร้อนเป่าเหมือนเครื่องทั่วไป ...