PS 860

  • Description: 1. รีดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการเกาะบนพื้นถนนแห้งและเปียก 2. สามารถควบคุมรถได้อย่างดีเยี่ยม และ เพิ่ม สมรรถนะการขับขี่บนพื้นถนนเปียก 3. เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงของหน้ายาง 4. เพิ่มความมั่นคงของหน้ายางและช่วยปกป้องโครงสร้างยาง

  • Spec: