PS 880

  • Description: 1. เพิ่มความสามารถในการรีดน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถบนพื้นถนนเปียก และลดอาการเหินน้ำ 2. รับรองการขับขี่ด้วยความเร็งสูงและมีประสิทธิภาพในการควบคุมรถ 3. ให้การเกาะถนนแห้งและเปียกได้อย่างดีเยี่ยม 4. เพิ่มสมรรถนะการเข้าโค้ง เพิ่มความเงียบและความสบายในก

  • Spec: