PZ 900

  • Description: 1. สมรรถนะการขับขี่ทางตรงที่เหนือกว่า 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมรถขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยม 3. ตอบสนองได้เร็วกว่า ปลอดภัยกว่าขณะหักเลี้ยวด้วยความเร็วสูง

  • Spec: