PRODUCTS

SPORT 910

  • Description: 1. ให้การควบคุมรถที่ดีกว่าและลดการส่ายขณะเข้าโค้ง 2. เพิ่มการเกาะถนนทั้งบนพื้นถนนเปียกและแห้ง 3. ลดเสียงรบกวนสำหรับการขับขี่ที่เงียบขึ้น 4. เพิ่มความสามารถในการรีดน้ำ และสมรรถนะบนพื้นถนนเปียก 5. เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ด้วยความเร็วสูง

  • Spec: