PRODUCTS

ACROVA 07A

  • Description: ZESTINO ACROVA 07A 235-45-17 เทรดแวร์ 280 ยางรูปแบบเรซซิ่ง Hi-performance สายพันธุ์ญี่ปุ่นที่ออกแบบมาเพื่อคนขับรถเร็ว ร่องดอกยางแบบกว้าง 2 ร่องตรงกลางเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำได้เป็นอย่างดี ร่องดอกยางแบบปีก 2 ร่องที่มีมุมความยาวแตกต่างกัน ร่องปีกยางถึง

  • Spec: เทรดแวร์ 280